Bilder til årsrapport for BIBSYS

9 07 2010

I mangel på spennende nye prosjekter kan jeg vise et eksempel fra en bildeserie jeg tok for jobben. Det ble tatt bilder både av folk og kontorrekvisita til firmaets bildedatabase.  Bildene er allerede brukt flittig i powerpointer og i årsrapporten.

Reklamer